Etiske regler i DLK

Etiske Regler Vedrørende Opdræt

§ 1 En opdrætters målsætning og ansvar er at opdrætte de sundeste og bedste repræsentanter for racen og have sat sig ind i, hvad det indebærer at have et kuld hvalpe. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.

 

§ 2 Hvert kuld skal være resultatet af omhyggelig planlægning, omfattende hensyn til helbred, temperament og racetype. Så længe hvalpekuldet er i opdrætterens varetægt skal det opfostres under hjemlige forhold, der sikrer konstant og nær menneskelig kontakt i hele tiden hos opdrætteren inden udleveringen. Eksempelvis må opdrætteren ikke have hvalpekuld i afsides beliggende bure, rum eller andre bygninger eller nogen anden form for afsondring. Dyrets interesse skal altid have fortrin frem for personlige og økonomiske interesser.

 

§ 3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske og uden arvelige defekter. HD-status skal være A eller B. Det bør tilstræbes at kun et forældredyrerne har HD status B. Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AA-fri (=status 0, nul). Der må kun avles på kombinationerne AA Fri+Fri (=status 0, nul + status 0, nul) eller fri+1 (=status 0, nul+status1). HD- og albuefotografering foretages tidligst ved de fyldte 18 måneder. Undtagelsesvis kan hunden fotograferes tidligere, hvis den af anden årsag skal bedøves, dog aldrig før de fyldte 12 mdr. Albuefotograferingen må ikke foretages tidligere end HD fotograferingen.

 

§ 4  Alle DKL’s avlsrestriktioner skal overholdes.Bruger samme regelsæt som DKK. De kan læses på Dkk. hjemmesider, om alder for parring for de forskellige størrelser for tæver som hanner.

 

§ 5 Tæven må højst få et kuld hvalpe pr. 12 mdr., og en hvileperiode på minimum en løbetid mellem hvert kuld bør tilstræbes. En tæve må højst få 5 kuld i sin levetid og sidste kuld skal fødes før tæven fylder 7 år.

 

§ 6 Alle hvalpe skal være chippet - basisvaccinerede ved 8 ugers alderen inden overdragelse til den nye ejer, hvorved forstås en vaccination mod parvovirus, hundesyge, smitsom leverbetændelse og kennelhoste.

 

§ 7 Alle hvalpe skal overdrages sunde, i god foderstand og fri for parasitter, herunder ormebehandlede mindst 2 gange. Hvalpene skal ved 8-ugers alderen gennemgå en sundhedsundersøgelse hos en dyrlæge, der for hver hvalp udfærdiger sundhedsattest, der medfølger hvalpen til den nye ejer.

§ 8 Alle hvalpe med arvelige fejl, der gør dem uegnede til videre avl, skal sælges til reduceret pris, og fejl oplyses skriftligt til køber.

 

§ 9 Opdrætteren skal give hvalpekøberen skriftlige oplysninger om hvalpens videre pleje og træning. Opdrætterens ansvar stopper ikke ved overdragelsen af hvalpen, men opdrætteren fortsætter med at stå til rådighed med  vejledning for køberen. Dette kan f.eks. være i forbindelse med pelspleje på hvalpen, evt. omplacering af hvalpen eller tilsvarende.

 

§10 En opdrætter skal, senest når kuldet er 3 mdr. gammelt, udfylde og indsende skemaet "Information om hvalpekuld" på klubbens hjemmeside.

 

§ 11 Generelt har hanhundens ejer et særligt ansvar for, at hanhunden er i god kondition og sundhedstilstand ved en parring, og ejeren bør sikre sig så vidt muligt, at hanhunden er passende for avlstæven. Hanhundens ejer har, lige så vel som tævehundens ejer, ansvar for, at en parring overholder kravene i disse etiske regler. Herunder er det forbudt at fikserer tæven under parring. Ejer af hanhund må ikke stille hanhunden til rådighed for en parring, hvis han/hun har kendskab til, at de etiske regler er eller vil blive overskredet. Alle krav skal overholdes, herunder at hanhunden ikke må være kryptorchid.

 

§ 12 Anvendelse af inseminering, uanset på hvilken måde, betragtes i forhold til disse etiske regler som en normal parring.

 

§ 13 DLK’s købsaftale skal bruges til samtlige hvalpesalg.

 

§ 14. Ændringer i de etiske regler skal ratificeres af Generalforsamlingen.

Vedtaget på en af DLK’s generalforsamlinger.