Før du anskaffer dig en labradoodle

Før du køber hund

Anskaffelse af hund bør planlægges nøje, hvis både du og hunden skal være tilfredse med jeres samliv. Nedenfor finder du en række gode råd om de overvejelser, som du bør gøre dig, før du køber hund. 

Der er mange glæder og positive sider ved at anskaffe sig en hund, men der medfølger også en hel del arbejde og udgifter i forbindelse med pasning, pleje og træning af hunden. Det er meget vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i, hvad det kræver at have en labradoodle. Man skal gøre sig klart, hvad man selv kan tilbyde hunden, og det er vigtigt, at man vælger en størrelse, der passer til familien og dens livsstil. Det er et stort ansvar at have hund, og man skal huske på, at hunden, med lidt held, lever i 8-14 år.

Alt for mange hunde må hvert år betale prisen for menneskets impulshandlinger og dårlige beslutninger. De heldige hunde bliver omplaceret eller havner på internater. De uheldige forbliver ulykkelige i hjemmet eller må lade livet hos dyrlægen. Spørg derfor altid dig selv, om du kan give en labradoodle / hund et godt liv, og om det at have en labradoodle er noget for dig? Hvis svaret er JA, så skal du bl.a. også gøre dig overvejelser om størrelse og køn..

DLK vil gerne hjælpe dig til at træffe det rette valg. Overvejer du at købe en labradoodle - eller kender du nogen der gør - så læs disse gode råd om køb af hund, Før du køber din labradoodle! 

Kend dine begrænsninger
Som udgangspunkt er vi meget optimistiske, når vi skal vurdere vores egne evner. Tænk blot på planerne om opsparingen, slankekuren m.m. Når du vurderer den tid og energi, du planlægger at bruge på hunden, er det derfor en god idé at trække ca. 20 % fra. Er du førstegangs hundekøber, så snak med andre der har eb labradoodle. Før du anskaffer dig en labradoodle bør du gøre dig følgende overvejelser: 

Har du tid?
Alle hunde, uanset race, har brug for at være sammen med dig for at trives. Hunden nedstammer fra ulven, der lever i flok og gennem samarbejde mellem flokkens medlemmer er i stand til at nedlægge byttedyr, som er større end den selv. Ulvene i en flok er derfor afhængige af hinanden, og der knyttes stærke bånd mellem dem. Vore hunde har også denne tilbøjelighed til at knytte bånd til medlemmerne i den flok, som de er en del af - altså vores familie. 
En hund bør ikke være alene mere end 5 timer dagligt. Hunden skal udover daglig motion, aktiveres og trænes for at blive mentalt træt og tilfreds. Dette er MEGET vigtigt for labradoodlen- hvis du ikke kan det, er en labradoodle ikke noget for dig.Endelig skal du påregne tid til at børste og soignere hunden . Alt i alt skal du kunne afsætte minimum 1 1/2 time dagligt til beskæftigelse af hunden - udover den tid, hvor du på anden måde er sammen med hunden.En labradoodle skal være et nyt familie medlem - så trives den bedst. Den egner sig ikke til at gå i hundegård- nej den SKAL være sammen med sin familie.

Har du overskud?
En labradoodle ved ikke på forhånd, hvad du forventer dig af den. Det skal du lære den. Du må derfor være indstillet på at bruge en hel del tid på at opdrage  med positiv træning og træne med hunden sammen med andre hunde og gå til hvalpe socialisering og senrer lydighed eller aqility eller anden form for både mental og fysisk træning.. Dette gælder både, hvis du anskaffer dig en voksen hund, og hvis du køber en hvalp. Selvom du har erfaring med hunde, bør du gå til hundetræning med den - specielt hvis du anskaffer en hvalp. På et hvalpehold lærer du og hunden at samarbejde om nogle grundlæggende lydighedsøvelser, og hunden lærer også at omgås andre hunde samt fremmede mennesker.

Passer en hund ind i din hverdag?
En labradoodle trives bedst med en nogenlunde regelmæssig tilværelse. Lange arbejdsdage, mange flytninger, skiftende arbejdstider, rejseaktiviteter, pasningsordninger m.v. kan godt gøre hunden urolig og stresset. Og hvis du har børn - er det VIGTIGT at du lærer barn/børn at omgåes hunden og accepterer denog at de også lader den hvile eller få ro når den er gået hen til dens egen "seng".Læs længere ned afsnit børn og hund.

Har du råd?
Det koster at have hund - og her tænkes ikke på hvalpens pris. Anskaffelsesprisen er nemlig forbavsende lille, når man tænker på hvad det koster at holde hund i 10-15 år. Man skal påregne udgifter til mad, hundeudstyr, vaccinationer, loppe- og ormemidler, regelmæssige og uventede dyrlægebesøg, træning, pelspleje, pensionsophold, diverse forsikringer m.v. Så synes man, at prisen på en hund lyder afskrækkende, bør man overveje, hvorvidt man overhovedet har råd til at holde hund. Tegn altid en hundsyge forsikring til din hvalp.

Hvordan bor du?
Hvis du bor i lejlighed, skal du tænke på, at hunden skal luftes flere gange hver dag uanset vejret - dels fordi den skal ud at besørge, dels fordi den har behov for motion og mental stimulering. Selvom du bor i hus og derfor kan lukke hunden ud i haven, når den skal besørge, er det nødvendigt at gå tur med hunden mindst 1-2 timer hver dag. Det er begrænset hvor megen motion, hunden kan få ved at gå alene rundt ude i haven. Desuden lærer den hurtigt alle lugtene i haven at kende. Hunde har behov for nye oplevelser. Det vil den kun få, hvis den kommer ud at gå steder, hvor der er fremmede lugte det er for den, som at læse "avisen".
Alle hunde reagerer på lyde og synsindtryk, men nogle hunderacer gør mere end andre. Hvis du bor i et boligkompleks, bør du tage hensyn til dette ved valget at race, så hunden ikke bliver til gene for naboerne. Man kan lære en hund at tie stille på kommando, men det er ofte svært og det hjælper ikke, hvis hunden gør, når den er alene. Man bør under ingen omstændigheder fare op og skælde ud, hvis hunden gør, da det kun vil gøre problemet værre.
Hvis du ikke bor i egen bolig, skal du sikre dig, at det er tilladt at holde hund i ejendommen. I almennyttigt boligbyggeri vil det normalt være boligselskabet eller afdelingsbestyrelsen, der bestemmer reglerne for hold af husdyr. I andels- og ejerboliger vil det være beboerforeningen, der bestemmer reglerne.

Børn og hunde
Mange hunde bliver anskaffet af hensyn til børnene i familien. Børnene ønsker brændende en hund og lover, at de nok skal passe den og gå tur med den. Men når nyhedens interesse fortager sig, overgår forpligtelserne ofte til forældrene. Ansvar for dyr er noget, børn skal lære, og det skal ske under de voksnes opsyn. Forvent aldrig, at et barn skal holdes ansvarligt for et dyr - ej heller en hund. Valg af hund, pasning og pleje er derfor altid en voksens ansvar. 
Det kan dog være meget berigende for børn at vokse op sammen med en hund, idet børn kan lære at omgås et andet levende væsen med forståelse, respekt og omsorg. Hvis man får en labradoodle i hjemmet, er det vigtigt at både børn og hund lærer nogle grundregler om, hvad man må og ikke må. Har man et godt regelsæt for omgang med hunden, er der stor sandsynlighed for at udfaldet bliver positivt. Regelsættet skal være på plads, før hunden ankommer til hjemmet. 
I hundebøger står der ofte, at den pågældende race er "børnevenlig". Alle racer er som udgangspunkt "børnevenlige", såfremt de tilvænnes og får gode oplevelser med børn fra hvalpestadiet. For at en hund skal blive glad og tryg ved både fremmede børn og voksne, er det derfor vigtigt at den præges og socialiseres som hvalp. Husk også på, at man aldrig må lade mindre børn og hunde være alene sammen.

En eller to hunde i familien
Det er en udbredt misforståelse, at man undgå at hunden får alene-hjemme problemer, hvis man anskaffer sig to hunde, der kan holde hinanden med selskab. Alene-hjemme problemer skyldes nemlig meget ofte hundens eller hundenes afhængighed af personer i familien, og kan derfor ikke afhjælpes ved, at man anskaffer sig to hunde. Hunden, eller hundene, skal gradvist tilvænnes at være alene, ellers risikerer man, at den ene eller begge hunde giver problemer, når de lades alene.

Vælg den rigtige hund
Hvis du har besluttet at anskaffe en labradoodle, skal du også gøre dig overvejelser om hvilken køn og størrelse du skal vælge. 

Stor eller lille hund?
Stadigt flere mennesker vælger en lille hund frem for en stor. Små hunde giver dog ikke færre problemer med deres adfærd end store hunde, og du bør være opmærksom på, at en lille hund har lige så stort behov for opdragelse som en stor. En stor hund kan dog alene i kraft af sin størrelse være sværere at håndtere end en lille hund. Udgifterne til foder vokser naturligvis også i takt med hundens størrelse. 
Hundens størrelse bør også i nogen grad afhænge af, hvordan du bor. Hvis du bor i lejlighed og skal gå på mange trapper hver dag, er det uhensigtsmæssigt at vælge en stor labradoodle, idet det er belastende for hundens knogler og muskler at gå på trapper, før den er fysisk udviklet. - Og det er ligeledes belastende for dig at skulle bære hunden.
Hvis du ikke har bil og færdes på cykel, i tog eller bus, kan det være en fordel at købe en lille labradoodle, som må medbringes i offentlige transportmidler i byerne.

Tæve eller hanhund?
Hos de fleste racer ses en forskel mellem kønnene. Hanhunden er som regel større og stærkere end tæven. Generelt kan hanhunde optræde mere aggressivt end tæver, og de har en større tilbøjelighed til at ville "dominere" ejeren, hvis de får lov til det. Tæver kan dog også udvise aggressivitet - specielt over for andre tæver. Endvidere synes der at være en tilbøjelighed til, at tæver kan udvise mere nervøsitet end hanhunde. Både aggressionsproblemer og problemer med nervøsitet kan dog i de fleste tilfælde undgås, hvis hunden håndteres korrekt. Du skal desuden være opmærksom på, at hunhunde kommer i løbetid to gange om året (af ca. tre ugers varighed). Tæver og hanhunde kan stort set opnå de samme resultater i træningssammenhæng.Hvis du vil have en rigtig kramebamse - er det en god idet at vælge en hanhund og lade den kastrer når den er ca 8 mdr.gammel. 


Hund fra en kennel
Der er stor forskel på størrelsen af kenneler. Nogle kenneler har tyve eller tredive hunde som skulle forbydes , det er hvad man kalder en hvalpefabrik.Andre består af en, to eller tre familiehunde.
Hvis man køber en hund, der er stambogsført i Dansk labradoodle klub, følger der en stambog med hunden. En stambog er hundens anetavle, der angiver navne og stambogsnumre på hundens forfædre i generationer. På stamtavlen kan der stå oplysninger om bl.a. forældre og bedsteforældres prøve- og udstillingsmeritter. Der stå oplysninger om hundenes sundhedstilstand - og at  de har været undersøgt for bestemte arvelige lidelser og resultat fremgår af stamtavlen.
Stambogen er ikke noget garantibevis, men siger noget om hundens baggrund. Selvom de fleste opdrættere er seriøse og bestræber sig på at levere sunde og velfungerende hvalpe, er der forskel på kvaliteten hos opdrætterne. At man anskaffer sig en hvalp fra en kennel, er således ikke nogen garanti for, at man får en sund og velfungerende hvalp. Du bør derfor besøge flere forskellige opdrættere, når du skal ud at købe en hvalp. Du skal dog være opmærksom på ikke at føre smitten videre for eksempel med dine hænder og fodtøj, hvis du kommer ud til en opdrætter, hvor der er syge hunde.Køb KUN hos en avler dre har hvalpene gående så de er en del af familien og ikke går ude i en lade f.eks.

Labradoodler er fremragende jagthunde - her kommer lidt om Labrador retrievren som jo er stamfar i en eller anden generation hos Labradoodlen.Faktisk hører Puddelen også til apporterende jagthunde.

Apporterende jagthunde. Eksempelvis: Labrador retriever, Golden retriever, Cocker spaniel, Springer spaniel, Flat coated retriever, Kooikerhondje, Irish water spanielog puddlen.
Hundene i denne gruppe er robuste hunde, fremavlet til at lokalisere nedlagt bytte (oftest fuglevildt) på land og i vand, og bringe det tilbage til hundeføreren. De apporterende hunde arbejder i en relativt kort afstand fra føreren (indenfor bøssens rækkevidde). 
Både retrievere og puddelen er foruden at være populære jagthunde også meget populære familiehunde. De egner sig godt hertil, fordi de generelt er venlige og omgængelige, samarbejdsvillige og lærenemme. Man skal dog respektere hundenes store behov for dagligt at bruge deres næser, finde og bære ting. Blandt retrieverne findes linier, som er fremavlet til at være lettere af bygning og meget aktive. Disse typer benævnes "Formel 1" og "Field trial".Som ikke må forveksles med labradoodlens F1 ( første generation ) Ønsker man primært at anvende hunden som familiehund,er det vigtigt at forstå hundens trang til apport og sporing og en god ide at gå til det. Labradoodlerne elsker at gå spor og  appoterer.


Hvalpeliste og opdrættervejviser
Hvis du søger hvalpe eller har spørgsmål om labradoodlen som race, kan du rette henvendelse til her i DLK. Du kan bl.a. her på hjemmesiden se den dagsaktuel hvalpeliste eller en "opdrættervejviser". Opdrættervejviseren er enlister med opdrættere, der ønsker at annoncere salg af hvalpe eller hunde til for eksempel avlstjeneste som alle følger DLK regler.

Når du skal ud at købe hvalp
Når du har besluttet dig for at købe hund, bør du som tidligere nævnt besøge flere avlere - dels for at se de forhold, som hundene/ hvalpene lever under ( vigtigt ) , og dels for at se, om labradoodlen svarer til dine forventninger du har. Det er en god idé at tage en hundekyndig person med ud at se på hvalpene. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at hvalpene er blevet tilstrækkeligt præget = (socialisering som er MEGET VIGTIGT )på mennesker. Hvalpen skal altså have haft daglig kontakt med mennesker, mere end bare ved rengøring og når de får mad.- Både mænd-kvinder, børn såvel som voksne skal de socialiseres med. Jo flere mennesker, hvalpene har haft kontakt med, des bedre. Andre hunde dyr.Jo mere socialisering jo bedre hvalp / hund får du - de første uger og mdr. er lige så vigtigt for hvalpen, som de første 5 år er, i et barns liv.
Når du besøger en opdrætter, skal du insistere på at se moderen til den hvalp, som du er interesseret i. Hvis du ikke kan få lov til det, eller hvis du ikke kan få lov at se de forhold, som hundene lever under, bør du vælge en anden opdrætter. Hvis hvalpen ikke er den sidste, der er tilbage fra sit kuld, skal du også insistere på at se hvalpen sammen med sine kuldsøskende. Følg din ifornemmelse om hvalpen har haft en god opvækst - hvis ikke, så find en anden opdrætter der har behandlet hvalpene efter DLK's regler og etik.