Der kan anmodes om kennelnavn hos DLK. 

Desværre findes der kennel her i Danmark, som er et alt for stort foretagende med tyve eller tredive hunde eller mere, hvad vi vil betragte som hundefabrikker. Vores kenneler  i DLK bestå af en, to eller flere familiehunde, hvis foretrukne opholdssted er en sofa i stuen. I  DKLs  kenneler indgår hundene som en del af familien. 

Enhver opdrætter, der er medlem af Dansk Labradoodle Klub, kan ansøge om et kennelnavn (kennelmærke). 

 

Når kennelmærket er godkendt, kan DLK foretage et kennelbesøg.

Et kennelmærke i DKL kan registreres til et andet land.

 

Hvalpene fra en kennel bliver navngivet med et sådant kennelmærke, der sammen med hvalpens kaldenavn påføres stambogen og fortæller, hos hvilken opdrætter den er født.

Hvis du ansøger om kennelmærke hos DLK, skal du være fyldt 18 år, og gjort dig bekendt med kennelmærke-bestemmelserne, som du forpligter dig at overholde.

DLK foretager ikke kontrol af, om kennelmærket strider imod sådanne andre beskyttede rettigheder. En eventuel undersøgelse heraf kan købes hos Patentdirektoratet, Tåstrup, Tel. 43 50 80 00.

 

Efter at DLK har modtaget ansøgningen, offentliggøres denne på DLKs hjemmeside under kennelmærke navne .

Kennelmærket er kun godkendt af DLK og er ikke ansøgt hos FCI.

 

Hvis der skal registreres to eller flere ejere af et kennelmærke, skal begge/alle underskrive kennelmærkeansøgningen – og begge/alle skal være medlem  DLK.

 

Kennelmærkegebyret er ( skal fastsættes af bestyrelsen  kommer senere).

 

Ansøg om kennelmærke under kontakt.

 

Kennelmærke skal oprettes af medlemmer af DLK.

Kennelmærkeindehaver(ne) anerkender gennem ansøgningen at overholde de vilkår, der angives i denne retningslinje:

Kennelmærkeindehaver(ne) og den samlede husstand

 • ejer, avler, annoncerer, sælger eller formidler alene hunde med DLK eller DKL-anerkendte stambøger.
 • overholder DKL´s vedtægter og alle retningslinjer
 • accepterer at DKL kan føre tilsynom DKL retningslinier overholdes mht avl.

 

Kennelmærke skal ansøges.

 • Kennelmærke indebærer at 1 navngivent A-medlem ansøger om og godkendes som kennelmærkeindehaver.
 • Det skal oplyses ved ansøgning om øvrige navngivne husstandsmedlemmer ønskes omfattet af mærket og dermed kan stambogsføre til ”kennelpris”.
 • Øvrige husstandsmedlemmer kan også vælge tegne selvstændigt A-medlemskab ift stemmeret og valgbarhed til tillidsposter.
 • Prisen for Kennelmærke er 1 A-medlemskab + 1 Kennelafgift  
 • DLK forudsætter at lovgivningen overholdes.
 • Det påhviler den enkelte kennelejer at sikre sig at forholdene i kennelen er i overensstemmelse med lovgivningen, samt at der foreligger de nødvendige tilladelser.

  Tilsyn med dette er derfor, som udgangspunkt, et anliggende mellem den enkelte Kennelindehaver og Myndighederne.

  DLK’s Kenneludvalg fører tilsyn med at DLKs vedtægter og retningslinjer er overholdt, men kan, hvis der under et tilsyn konstateres forhold, der er åbenlyse overtrædelser af såvel Hundeloven som Dyreværnsloven , vurdere om, der skal ske en anmeldelse til relevante Myndigheder.

  Tilsyn med Kenneler:

  DKL vil som udgangspunkt aflægge uanmeldte besøg. 

  Hvis det findes formålstjenligt kan der ske uanmeldte besøg med eller uden en veterinær dyrlæge kontrol.

  Afvises et besøg kan det give anledning til en sanktion jf. vedtægterne.

  Det påhviler den enkelte kennelmærkeindehaver til hver en tid at sikre sig, at forholdene er i overensstemmelse med lovgivningen og de tilladelser, der er givet fra myndighederne. 

  Protokol

  Der skal føres en fuldstændig protokol over alle hunde (såvel avlstæver, som egne hanhunde), der indgår i kenneldriften, samt en protokol over evt ”hygge”/aftægtshunde e.lign., der ejes af husstanden.

  Udstationerede hunde skal fremgå af protokol.

  Af protokollen skal min. fremgå hundens navn, ejer, stambogsnr., chipnr., parringer /fødsler, samt attester/ dokumentation ift avlsrestriktioner.

  Ved ansøgning om kennelmærke fremsendes kopi af protokollen til Kenneludvalget.

  Anskaffes nye hunde, skal der fremsendes oplysning om dette til Kenneludvalget.. 

  Stambogsføring under kennelmærket

  Der kan kun stambogsføres hvalpe under kennelmærke, såfremt tæven er registreret i overensstemmelse med ovenstående.

  Kennelmærkeindehaver(ne) og den samlede husstand ejer, avler, annoncerer, sælger eller formidler alene hunde med DKL anerkendte stambøger.

  Ved overtrædelse kan DKL inddrage kennelmærke og ekskludere medlem og husstand.

  DLK har ret til at forlange alle udstedte tilladelser (jv.§§ Bek. om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde (Bek. 1466 af 12/12 2007) ), fremlagt ved et tilsynsbesøg, samt kontrollere at der er overensstemmelse mellem de givne tilladelser og oplysningerne, der ligger til grund for kennelmærke-godkendelsen..

  DKL må til enhver tid udtage stikprøvekontrol på hvalpekuld i form af DNA test. (for at fastslå forældre hunde). DKL afholder omkostningen, såfremt forholdet er i orden.

  Ved hvalpefødsel anmeldes antal af levendefødte hvalpe pr mail vedhæftet et foto indenfor 10 dage efter fødslen til kenneludvalget.