Regler for at få stambog i DLK

Regler For Stambog i DLK

Gældende for parringer foretaget efter 1. januar 2015 

Avlsrestriktioner: 

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DLK.

En standard labradoodle med HD kan undtagelsesvis benyttes i avl afhængende af graden, hvis opdrætteren sammen med DLK vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri 

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DLK. 

En standard labradoodle med AD grad 2 eller 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren sammen med DLK vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads

Avlsanbefalinger:

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Labradoodle Klubs avlsanbefalinger”  på stamoplysningen skal følgende være opfyldt:

1. Begge forældredyr skal før parring have en HD status A, B eller C registreret i DLK

2. Begge forældredyr skal før parring have en AD status 0 eller 1 registreret i DLK

3. Begge forældre skal før parring være anerkendt til avl hos DLK.

4. Begge forældre dyr er fri for eller undersøgt for relevante sygdomme for størrelsen.( PRA og Patella  hos mellem og lille størelse).

HD og AD resultater skal understøttes af dyrlæge på skrift 

Anbefalede dyrlægæger på Sjælland:

Anbefalede dyrlæge i Jylland :

Patella undersøges hos egen dyrlæge og der skal ligge skriftlig dokumetation fra dyrlægen.

PRA undesøgelsen anbefales at få lavet på en blodprøve som sendes til Tysk laboratorie.Det er en DNA undersøgelse på genmartrialet.Resultat bliver sendt til den dyrlæge der tager blodprøven.